Tjänster 

Anlägga Grässmata

Markarbetet är grunden för ett bra resultat, bearbetning och jordförbättring i god tid före läggningen.

I Norden har vi en kort men intensiv period där vi är beroende av våra gräsytor för många idrotter. Det är viktigt att gräsytorna är både slitstarka och håller en hög kvalité. För att uppnå en fullgod gräsyta krävs både kunskap och rätt hjälpmedel. Vi har en lång erfarenhet av att både anlägga och underhålla gräsytor .

Snö- och halkbekämpning

Under vinterhalvåret är vår maskinpark och personal rustad för snö och halkbekämpning. Vi åtar oss uppdrag på bland annat industrifastigheter, flerbostadshus, gång- och cykelbanor samt privata fastigheter .

När våren nalkas hjälper vi er givetvis med grusupptagning och vårstädning. Vi erbjuder er en komplett uppsättning av tjänster för din utemiljö, året runt!

Bänkskivor